Terms & Conditions

- Advertentie-

gebruikersovereenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de websites, inhoud en gemeenschapsdiensten die worden aangeboden via http://www.uniquenewsonline.com/ ("Site") elk mobiel of met internet verbonden apparaat of anderszins (de "Service").

Deze gebruiksvoorwaarden (voorwaarden) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de website, dwz www.uniquenewsonline.com (de site) en alle diensten die door het bedrijf worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot de levering van inhoud via de Site, elk mobiel of met internet verbonden apparaat of anderszins (de "Service").

Wijzigingen

UNO's behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving enige of alle kanalen, producten of diensten op te schorten / annuleren of stop te zetten, wijzigingen en wijzigingen aan te brengen in een of alle inhoud, producten en diensten op de site zonder voorafgaande kennisgeving.

Kosten

UNO's behoudt zich het recht voor om abonnements- en / of lidmaatschapskosten in rekening te brengen van een gebruiker, door middel van een redelijke voorafgaande kennisgeving, met betrekking tot een product, dienst of enig ander aspect van deze site.

Links naar andere websites

Voor het gemak en om de website van Unique News Online echt servicegericht te maken, hebben we links naar aanvullende sites op internet toegevoegd. Deze sites zijn eigendom van en worden beheerd door derden. Unique News Online geeft geen vertegenwoordiging en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van of inhoud op of via deze sites van derden. Een link van een derde partij vanaf de website van Unique News Online is geen indicatie dat Unique News Online de derde partij of zijn site onderschrijft.

Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Unique News Online behoudt zich het recht voor om abonnements- en / of lidmaatschapskosten in rekening te brengen van een gebruiker, door middel van een redelijke voorafgaande kennisgeving. Unique News Online is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het auteursrecht die voortvloeit uit materiaal dat is gepost op of verzonden via de site, of items die op de site worden geadverteerd, door eindgebruikers of enige andere derde partij. In het geval dat u een klacht heeft met betrekking tot enige inhoud die op de site is geüpload, kunt u per kennisgeving contact met ons opnemen met betrekking tot een product, dienst of enig ander aspect van deze site.

U kunt contact met ons opnemen via [e-mail beveiligd] of schrijf op het volgende adres:

Astroloog Yogendra Pvt. Ltd.
HN / 1, Bhudari, Sonai
Mathura, Uttar Pradesh, India, 281206
E-mail: [e-mail beveiligd]

We verzoeken u om in uw klacht de volgende informatie te verstrekken: -
(a) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden met het oog op de klacht.

(b) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden.

(c) Identificatie van het materiaal op onze website waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten.

(d) Het adres, telefoonnummer of e-mailadres van de klagende partij.

(e) Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.

(f) Een verklaring, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht juist is en dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het recht dat naar verluidt is geschonden.

TOEPASSELIJK RECHT; JURISDICTIE EN LOCATIE

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Uttarpradesh van INDIA. De rechtbanken van Uttarpradesh hebben de exclusieve jurisdictie en locatie voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, en elke partij stemt hierbij in met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.

ALGEMENE BEPALINGEN

Als een bepaling van deze overeenkomst om welke reden dan ook als ongeldig, onwettig of anderszins niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die bepaling van deze overeenkomst gescheiden en blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Dit bevat de volledige overeenkomst tussen u en Unique News Online betreffende uw gebruik van de site, en de overeenkomst zal niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk, ondertekend door beide partijen. Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden van Unique News Online, kunt u een e-mail sturen naar: [e-mail beveiligd] of lees de Privacy Beleid

Copyright melding

Copyright © 2021 Astroloog Yogendra Pvt. Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Deze disclaimer / servicevoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Andere Links

Volg ons op Instagram (@unieknieuwsonline) en Facebook (@uniekenieuwswebsite) om gratis regelmatige nieuwsupdates te krijgen